Τρίτη
κλειστό
there is only one gay destination in all Cyprus
Τετάρτη
15:00-24:00
15 €
μια μέρα μέλος
βραχυπρόθεσμα / μακροπρόθεσμα
20,00 € έως 60 λεπτά
10,00 € περισσότερες από 3 ώρες
finnish gay sauna Larnaca

πλήρως κλιματιζόμενο

free wifi

Πέμπτη
15:00-24:00
15 €
μια μέρα μέλος
βραχυπρόθεσμα / μακροπρόθεσμα
20,00 € έως 60 λεπτά
10,00 € περισσότερες από 3 ώρες
the only gay sauna in Cyprus

πλήρως κλιματιζόμενο

free wifi

Παρασκευή
15:00-24:00
15 €
μια μέρα μέλος
βραχυπρόθεσμα / μακροπρόθεσμα
20,00 € έως 60 λεπτά
2 drinks περισσότερες από 3 ώρες
spacy gaysauna in the midsea

πλήρως κλιματιζόμενο

free wifi

Σάββατο
15:00-03:00
15 €
βραχυπρόθεσμα / μακροπρόθεσμα
20,00 € έως 60 λεπτά
2 drinks περισσότερες από 3 ώρες
fun area for men

πλήρως κλιματιζόμενο

free wifi

Κυριακή
15:00-22:00
15 €
μια μέρα μέλος
βραχυπρόθεσμα / μακροπρόθεσμα
20,00 € έως 60 λεπτά
10,00 € περισσότερες από 3 ώρες
splash fun in Vinci gaysauna

πλήρως κλιματιζόμενο

free wifi