Δευτέρα
15:00-22:00
15 €
μια μέρα μέλος
Open Bar
all drinks for free
only mondays
the only gay Sauna in all Cyprus

Aa

Τρίτη
κλειστό
there is only one gay destination in all Cyprus

Τετάρτη
15:00-24:00
15 €
μια μέρα μέλος
βραχυπρόθεσμα / μακροπρόθεσμα
20,00 € έως 60 λεπτά
10,00 € περισσότερες από 3 ώρες
finnish gay sauna Larnaca

Πέμπτη
15:00-24:00
15 €
μια μέρα μέλος
βραχυπρόθεσμα / μακροπρόθεσμα
20,00 € έως 60 λεπτά
10,00 € περισσότερες από 3 ώρες
the only gay sauna in Cyprus

Σάββατο
15:00-03:00
15 €
μια μέρα μέλος
βραχυπρόθεσμα / μακροπρόθεσμα
20,00 € έως 60 λεπτά
2 drinks περισσότερες από 3 ώρες
fun area for men

Κυριακή
15:00-22:00
15 €
μια μέρα μέλος
βραχυπρόθεσμα / μακροπρόθεσμα
20,00 € έως 60 λεπτά
10,00 € περισσότερες από 3 ώρες
splash fun in Vinci gaysauna