Τρίτη
κλειστό
there is only one gay destination in all Cyprus

Τετάρτη
closed - 21. Feb 2019
15 €
μια μέρα μέλος
βραχυπρόθεσμα / μακροπρόθεσμα
20,00 € έως 60 λεπτά
10,00 € περισσότερες από 3 ώρες
finnish gay sauna Larnaca

Πέμπτη
closed - 21. Feb 2019
15 €
μια μέρα μέλος
βραχυπρόθεσμα / μακροπρόθεσμα
20,00 € έως 60 λεπτά
10,00 € περισσότερες από 3 ώρες
the only gay sauna in Cyprus

Παρασκευή
closed - 21. Feb 2019
15 €
μια μέρα μέλος
βραχυπρόθεσμα / μακροπρόθεσμα
20,00 € έως 60 λεπτά
10,00 € περισσότερες από 3 ώρες
spacy gaysauna in the midsea

Σάββατο
closed - 21. Feb 2019
15 €
μια μέρα μέλος
βραχυπρόθεσμα / μακροπρόθεσμα
20,00 € έως 60 λεπτά
10,00 € περισσότερες από 3 ώρες
fun area for men

Κυριακή
closed - 21. Feb 2019
15 €
μια μέρα μέλος
βραχυπρόθεσμα / μακροπρόθεσμα
20,00 € έως 60 λεπτά
10,00 € περισσότερες από 3 ώρες
splash fun in Vinci gaysauna